استان کرمانخلاصه مسیر پیموده شده از تاریخ پنجشنبه 9/9/91 تا تاریخ پنجشنبه 16/9/91 به مسافت حدود 4200 کیلومتر بشرح زیر بود.
شهریار - قم – متین آباد (اکوکمپ ) - امامزاده آقا علی عباس (نماز ظهر) - خالد آباد (خرید انار) -  بادرود - از مسیر پائین و روستائی مهاباد به زواره – مهاباد - زواره (نهار را چای نذری همراه با نان و پنیر باقیمانده از صبحانه خوردیم سپس به مسجد بسیار قدیمی زواره رفتیم و تصاویر جالبی از مسجد هزار ساله گرفتیم آنگاه به بازار قدیمی شهر که برای محرم سیاه پوش شده بود رفته و تصاویر مکانهای عزاداری محرم گرفتیم.

 

مطالعه بیشتر...

گزارش سفر جنوب و بوشهر در آذر ماه سال 92     
این سفر از شهریار شروع و پس از طی مسیر اتوبان ساوه و سپس اتوبان ساوه سلفچگان و در امتداد آن بسوی دلیجان ادامه دادیم. با عبور از میمه وصرف صبحانه در پارک . . . بسوی اصفهان رفتیم . آن روز اصفهان هوائی بسیار آلوده داشت. با گذر از اصفهان بسوی شهرضا براه افتادیم. ساعت حدود یک بعد از ظهر وارد شهرضا شدیم.  ادامه دارد. . .

زیر مجموعه ها