مختصری درباره سایت شخصی وخودم تقدیم به دوستان عزیز:
اینجانب دکترمحمدرضا معماریان پور پزشک عمومی هستم، که بیش از 15 سال سابقه کار در حرفه پزشکی دارم. اطلاعات پزشکی هم به موازات سایر اطلاعات روزمره دنیای در حال گسترش ما بسیار وسیع و روزافرون شده است. متاسفانه بدلایل فراوانی، زمان کمتری برای انسانها جهت فراگیری علوم پزشکی حتی بصورت مختصر هم باقی می ماند و در نتیجه معلومات عامه درباره مسائل پزشکی بسیار محدود و اندک شده است. هدف من در این سایت در حال حاضر فقط آموزش، ارتقاء و افزایش اطلاعات و معلومات عمومی پزشکی در حداقل ممکن برای بازدیدکنندگان و بیماران محترم می باشد.

 

مطالعه بیشتر...